send link to app

Qad lamba karne ka tariqa自由

Qad ka bharhany k asan se asan tariqy jis se koi bhi faida utha sakta hei.